Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Towarzystwo Miłośników Strugi i Pustelnika -1913

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-02-12, 20:53
data powiązana:1913-11-27
tagi:Pod zaborami
Dokumenty
Pustelnik | Struga

W listopadzie 1913 roku, na mocy orzeczenia Warszawskiego Urzędu Gubernialnego do spraw stowarzyszeń do rejestru Towarzystw i Związków w guberni Warszawskiej wpisano Towarzystwo Miłosników Strugi i Pustelnika.
Założycielami Towarzystwa byli: mieszczanin Henryk Rupp; Kazimierz Saenger – asesor, pomocnik zarządzającego kancelarią Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego; literat Leonard de Verdman Jacques; mieszczanin Stanisław Żerański,
Teren działania Towarzystwa: miejscowości pod nazwą: Struga, Czarna Struga, Pustelnik, Osinki, Piotrówka, Pólko, Maciołki i Nieporęt, znajdujące się w guberni warszawskiej, powiecie warszawskim, gminach Brudno i Nieporęt.
Towarzystwo ma na celu: wprowadzenie i utrzymywanie w wyżej wymienionych w par 2 miejscowościach ulepszeń pod względem gospodarczym i sanitarno-higienicznym i ogólno-kulturalnym oraz dostarczanie rozrywek letnikom, przebywającym w tych miejscowościach.
Komitet organizacyjny zwołał zebranie ogólne członków założycieli 11 stycznia 1914 roku o godzinie 16.00. Zebranie zwołano w budynku szkoły fabrycznej w Pustelniku przy przystanku "Cegielnia" kolejki mareckiej.

Antoni Widomski

Odpis statutu sporządził i udostępnił Marek Borkowski ze Strugi.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa