Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Proces księdza z organistą - 1912

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2021-05-06, 21:53
data powiązana:1912-10-04
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki

Proces księdza z organistą
Warsz. sąd okręgowy rozpoznał wczoraj sprawę Feliksa Fronczaka, wieloletniego organisty w Markach, oskarżonego przez ks. Stanisława Kuczyńskiego z Marek o to, że otrzymawszy od księdza blankiet z podpisem rosyjskim w celu napisania wypisu aktu urodzenia tegoż księdza, arkusz ten zużył w ten sposób, że napisał na nim zobowiązanie [...]
W dniu 29 stycznia 1912 r. ks. Kuczyński zawiadomił prokuratora, że organista Fronczak, którego na żądanie parafian musiał wydalić, począł rozpowiadać, że ma rewers księdza na 2,500 rb. [...] ksiądz K. przybył osobiście do sądu, aby w charakterystyce świadka i powoda cywilnego poprzeć oskarżenie. Wobec sprzeczności zeznań świadków i niedowiedzenia winy organisty, sąd uniewinnił Fronczaka.
Goniec Poranny 1912, nr 457, s.3


Antoni Widomski

Źródło:
Goniec Poranny 1912, nr 457, s.3
Lokalizacja oryginału: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Prawa: domena publiczna

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa