Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Skarga na lekarza z Marek - 1903

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2021-03-30, 16:41
data powiązana:1903-09-10
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Struga

Z listów do redaktora
[...] W roku biezącym ulokowałem na lato rodzinę w Strudze, przy stacji tejże nazwy kolejki wąskotorowej mareckiej. [...]
Podaję fakt powyższy do powszechnej wiadomości w tym celu, aby wybierający się na letnie mieszkanie do Strugi zabierali z sobą z Warszawy powozy [...]
zmuszony jestem wyjawić nazwisko tego lekarza, który tylko powozem raczy pojechać do chorego: jest nim dr. Marjan Waśkiewicz, lekarz fabryczny.
Walenty Szczerbiński
Kurjer Polski. R. 6, 1903, no 251

Antoni Widomski

Źródło:
Kurjer Polski. R. 6, 1903, no 251
Lokalizacja oryginału: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Prawa: domena publiczna

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa