Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kasy chorych - 1913

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2021-03-24, 17:37
data powiązana:1913-05-01
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Fabryka Briggsów

Zabezpieczenie robotników
Na mocy prawa o zabezpieczeniu robotników na przypadek choroby, przy fabrykach, prawu temu podlegających, zakładane mają być kasy chorych, celem wydawania robotnikom tych fabryk zapomóg pieniężnych w razie choroby, połogu lub śmierci
*Kurjer Warszawski. R. 93, 1913, nr 108

Kasy chorych
Inaczej było w przędzalni "E. Br. Briggs i S-ka" w Markach. Z 1,128 robotników brało udział w wyborach 1,019 osób, wybrano 35 pełnomocników. W tej fabryce urzędnicy fabryczni i majstrowie brali udział w wyborach; brały też udział w wyborach wszystkie pracujące w fabryce kobiety (w ogólnej liczbie 700) i dzięki temu z 35 pełnomocników jest 22 kobiet. Jest to pierwszy w Królestwie wypadek tak licznego udziału kobiet w wyborach pełnomocników.
*Goniec Poranny. 1913, no 200,

Kasy chorych
Inaczej było w przędzalni "E. Br. Briggs i S-ka" w Markach. Z 1,128 robotników brało udział w wyborach 1,019 osób, wybrano 35 pełnomocników. W tej fabryce urzędnicy fabryczni i majstrowie brali udział w wyborach; brały też udział w wyborach wszystkie pracujące w fabryce kobiety (w ogólnej liczbie 700) i dzięki temu z 35 pełnomocników jest 22 kobiet. Jest to pierwszy w Królestwie wypadek tak licznego udziału kobiet w wyborach pełnomocników.
*Kurjer Poranny. R. 37, 1913, no 119,

Kasy chorych
Wybory pełnomocników dla omówienia ustaw kas chorych odbyły się [...] Wyznaczono termin wyborów w cegielni "Pustelnik"
*Nowa Gazeta. R. 8, 1913, no 209,

Kasy chorych
Inspekcja fabryczna zatwierdziła ustawę kasy chorych powstać mającą przy przędzalni "Marki", należącej do B-ci Briggs. [...]
*Kurjer Poranny. R. 37, 1913, no 162,

Utrudnienia
Kasjer i główny zarządzający w fabryce Briggs, Posselt i S-ka w Markach odmówił 30 delegatom robotniczym wydania legitymacji, [...]
*Kurjer Poranny. R. 37, 1913, no 215,

Udział kobiet na wyborach pełnomocników
[...] zarysował się udział kobiet nawet niepełnoletnich, w fabrykach, w których stanowią one wielką przewagę.
*Ster. R. 7, 1913, no 15-16 (93-94)

Kasy chorych
Na posiedzeniu warsz. wydziału miejskiego do spraw ubezpieczenia robotników [...] obradowano [...] otwarcie kasy chorych, na podstawie projektu ustawy, opracowanej przez robotniczą komisję ubezpieczeniową [...]
*Kurjer Warszawski. R. 93, 1913, nr 321, dodatek poranny,

Antoni Widomski

Źródła:
*Kurjer Warszawski. R. 93, 1913, nr 108, 1913-04-20
*Goniec Poranny. 1913, no 200, 1913-05-01
*Kurjer Poranny. R. 37, 1913, no 119, 1913-05-01
*Nowa Gazeta. R. 8, 1913, no 209, 1913-05-07
*Kurjer Poranny. R. 37, 1913, no 162, 1913-06-13
*Kurjer Poranny. R. 37, 1913, no 215, 1913-08-05
*Ster. R. 7, 1913, no 15-16 (93-94), 10-1913
*Kurjer Warszawski. R. 93, 1913, nr 321, dodatek poranny, 1913-11-20

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa