Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Niepokoje w Markach -1930

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-09-21, 20:10
data powiązana:1930-06-07
tagi:XX-lecie międzywojenne
Wycinki prasowe-Marki

Z lat kryzysu w Markach

Zajścia z komunistami na terenie gminy Marki
Od pewnego czasu na terenie gminy Marki (pod Warszawą) można było zauważyć intensywną działalność komunistów, którzy wykorzystują obecny stan bezrobocia. W ostatnim tygodniu, kiedy gmina, przy pomocy finansowej minist. pracy i opieki społecznej, chciała uruchomić roboty drogowe, przy których można byłoby zatrudnić 40 osób, komuniści rzucili hasło zatrudnienia wszystkich bezroboczych albo też nie przystępowania do robót wogóle, podburzając nieświadomych, nie pozwalając pracować chętnym zaangażowanym przez gminę.
Wszystkie perswazje niezdają się na nic, chociaż gmina zawiadomiła, że będzie zatrudniała bezroboczych partiami po 40 osób w ciągu 3-ch dni tak, aby po pewnym czasie wszyscy bezroboczy mogli na pewien czas znaleźć zatrudnienie.
W związku z tem dowiadujemy się, że władze wydały energiczne zarządzenie w celu umożliwienia podjęcia omawianych robót i zapewnienia wolności pracy.

Antoni Widomski

Źródło:
Kurjer Warszawski. R. 110, 1930, nr 154  

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa