Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Powódź - 1903

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2020-11-19, 20:31
data powiązana:1903-08-10
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki | Wycinki prasowe-Pustelnik

Powódź w cyfrach
Naczelnik powiatu warszawskiego przedstawił gubernatorowi [...] wykaz statystyczny o rozmiarach klęski powodzi.
Ogólna ilość zalanych morgów zboża, kartofli i siana na gruntach włościańskich [...] w gminach i wsiach.
Gmina Brudno. Wsie Marki [...] i Pustelnik 230 morgów - straty rb. 11.500.

Antoni Widomski

Źródło:
Kurjer Poranny. R. 27, 1903, no 220
Lokalizacja oryginału: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Prawa: domena publiczna

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa