Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Przędzalnia w Markach-1892

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2020-04-28, 10:18
data powiązana:1892-05-21
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Bracia Briggs
Fabryka Briggsów

Gazeta Warszawska z 21 maja 1892 roku zamieściła interesującą informację dotyczącą mareckiej przędzalni.

Przędzalnia w Markach
Zarząd fabryki "Brigs Posselt" w Markach, zatrudniającej blisko 1,999 robotników, rozpoczął budowę szpitala dla robotników fabrycznych, tudzież bazaru spożywczego o 14-u sklepach, które będą wydzierżawione fachowym handlarzom.
Oprócz tego w ciągu r.b. będą wzniesione domy mieszkalne dla robotników, typu angielskiego, z ogródkami. Każdy z tych domów jest przeznaczony dla 12-u rodzin.
W jednym z gmachów fabrycznych będzie urządzona ogólna sala jadalna dla 300 osób, która będzie zarazem salą modlitwy dla ewangelików i anglikanów. Projektowana jest także budowa kaplicy dla katolików.

W numerze Gazety Warszawskiej z 3 czerwca znalazł się artykuł pod nazwą Gazetka sygnowany inicjałami (ski). Wspomniano w nim także o przędzalni w Markach w kontekście starań przez "fabrykantów i przemysłowców" o dobro robotników.

Krok naprzód pod tym względem bez wątpienia uczyniła zagraniczna firma przędzalni "Briggs Posselt", posiadająca swe zakłady w Markach w pobliżu Pragi. Warszawski zarząd tego zakładu przemysłowego, uznając potrzebę szpitala dla swych robotników, których zatrudnia blizko tysiąca, podjśł jego budowę na swem terrytoryum - prócz tego w ciągu bueżącego lata ma być wzniesionych dziewięć domków mieszkalnych z ogródkami typu angielskiego, każdy na 12 rodzin, w przyszłosci zaś projektowana jest większa ich ilość.
Urządzenie specyalnej sali modlitwy dla anglikanów i ewangelików, a wreszcie wzniesienie bazaru spożywczego o czternastu sklepach - oto reformy i nowe urządzenia, jakie wprowadza u siebie zagraniczna firma "Brigs Posselt."

Antoni Widomski

Gazeta Warszawska. R. 119, 1892, nr 135
Gazeta Warszawska. R. 119, 1892, nr 147

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa