Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zgon założyciela Marek - 1911

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2020-04-12, 19:44
data powiązana:1911-10-22
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Bracia Briggs

Zgon założyciela Marek - pod takim tytułem Kurjer Warszawski z dnia 26 października 1911 roku opublikował informację o śmierci Johna Briggsa.

Zgon założyciela Marek

W d. 22-im b.m. zmarł w sile wieku ś. p. John Briggs, założyciel wielkiej przędzalni w Markach.

Zmarły pomimo zamożności swojej wyróżniał się wśród grona współczesnych przemysłowców wielkiem zamiłowaniem pracy, bez której nie pojmowal życia, a pod tym względem świecił przykładem współpracownikom swoim.
Przed 30 laty przybył z Anglji do naszego kraju i założył fabrykę, jakiej dotychczas brakowało. Przędzalnia w Markach zatrudnia do 3.000 robotników, wyłącznie prawie rekrutujących się z żywiołów miejscowych.
Pierwsze zastępy pracowników fabrycznych wysyłano do Anglji dla studiów specjalnych; ci zaś po powrocie do krajów uświadamiali młodszych, w ten sposób w krótkim stosunkowo czasie stworzono jednolity personel fabryczny.
Jako główny przedstawiciel firmy ś. p. J. Br. w przeważającej mierze przyczynił się do zbudowania kościoła rz.-katolickiego w Markach.
W stosunku z podwładnymi zmarły odznaczał się sprawiedliwością.
Ś. p. John Briggs, schodząc do mogiły, pozostawia wspomnienia pracowitego obywatela i zacnego człowieka.

Antoni Widomski

Kurjer Warszawski. R. 91, 1911, nr 296

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa