Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kościół w Markach - 1895

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2020-01-06, 13:45
data powiązana:1895-03-16
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Parafia p.w. św. Izydora

Sprawa budowy kościoła w Markach pojawiła się w prasie po raz pierwszy w kwietniu 1894 roku.Zarząd przędzalni ofiarował na budowę 20,000 rs. i zwrócił się z apelem do okolicznych mieszkańców. Sprawa udziału miejscowej ludności ruszyła z miejsca.

Kościół w Markach
Sprawa budowy kościoła w Markach, zainicjowana przez zarząd tamecznych fabryk tkackich, znajduje poparcie w sferze ludności okolicznej.
Grono obywateli występuje do zarządu celem otrzymania danych, dotyczących wysokości funduszu, przeznaczonego na ten cel, poczem odbędzie naradę dla ustanowienia swojego udziału materjalnego w budowie.
Kwestja zebrania funduszów rozstrzygnie się w końcu maja r.b.

Antoni Widomski

Źródło: Kurjer Warszawski. R. 75, 1895, nr 75

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa