Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kościół w Markach - 1894

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2020-01-05, 08:00
data powiązana:1894-09-28
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Parafia p.w. św. Izydora

Kurier Warszawski z kwietnia 1894 roku zamieścił informację o zamiarze budowy kościoła w Markach. Była to prawdopodobnie pierwsza informacja o związana z budową nowego kościoła w osadzie fabrycznej Marki. Kolejną informację zamieszczono w Kurierze Warszawskim z 28 września 1894 roku.

Kościół w Markach
Sprawa wzniesienia kościoła w Markach, chwilowo odroczona, nie zeszła przecież z porządku dziennego.
Pracownicy i pracownice fabryczni oświadczyli, iż w razie dojścia zamiaru do skutku obowiązują się ze swojej strony zorganizować składkę, która ze względu na nader liczny personel stałaby się poważną pomocą materialną.
Przyjąwszy to do wiadomości i wyznaczywszy z kasy własnej fundusz odpowiedni, zarząd zwrócił się nadto do okolicznych mieszkańców w nadziei, iż ci również wobec wspólnego celu przyłożą się do budowy.
Starania w tym kierunku pozostały bez oddźwięku, sąsiedzi bowiem odpowiedzieli, iż ofiarność swoją zwracają obecnie ku wykończeniu kościoła prafjalnego na Pradze i dopiero po otwarciu tegoż będą mogli pomyśleć o świątyni w Markach.
Biorąc pod uwagę, iż budowa ostatniej z powodu znacznego oddalenia Marek od parafji jest pilną, zarząd postanowił zamiar przeprowadzić bez współudziału osób do fabryki nie należących, a rozmiary kościoła zastosować do posiadanego funduszu i potrzeb samej tylko osady fabrycznej.

Antoni Widomski

Źródło: Kurjer Warszawski. R. 74, 1894, nr 269

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa