Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kolej do przędzalni - 1891

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-10-27, 22:12
data powiązana:1891-06-23
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Fabryka Briggsów

Właściciele przędzalni w Markach zamierzali doprowadzić samodzielną kolej połączoną z linią petersburską. Informację o takim zamiarze opublikowała gazeta "Słowo" z 23 czerwca 1891 roku oraz "Gazeta Polska" także z 23 czerwca 1891roku.

Kolej podjazdowa.
Zamierzonem jest przeprowadzenie studyów budowy drogi podjazdowej do fabryki Briggs-Posselt i Sp. w Markach. Podług projektu, linia rzeczona będzie prowadzoną od 1039 wiorsty kolei petersburskiej i będzie miała długości, jako droga samodzielna, około 3-ch wiorst.
Dowiadujemy się również, iż w sprawie otwarcia na wiorście 1038 wspomnianej kolei przystanku, jak tego domagali się mieszkańcy warszawscy, bawiący w sezonie letnim w Drewnicy i Ząbkach, władza komunikacyjna zażądała otwarcia wspomnianego przystanku jeszcze w ciągu bieżącego lata, t.j. przed rozpoczęciem budowy linii podjazdowej.

Antoni Widomski

Źródło:
Gazeta Polska, (dawniej Codzienna) 1891, nr 136 (23 czerwca); 
Słowo R.10, nr 136 (23 czerwca 1891).

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa