Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kalendarium - historia najdawniejsza

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2016-04-01, 08:00
tagi:Historia najdawniejsza
Kalendarium

VIII tysiąclecie przed narodzeniem Chrystusa – najstarsze ślady pobytu ludzi na terenie Marek

4000-1700 przed naszą erą – ślady osadnictwa kultur neolitycznych, neolitycznych m.in.: kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej

1300 przed narodzeniem Chrystusa – ślady obozowiska pozostawione przez ludność kultury trzcinieckiej

II-III wiek naszej ery – osadnictwo kultury wielbarskiej

X-XII wiek naszej ery – ślady osadnictwa przede wszystkim w postaci fragmentów naczyń

1565 – najstarsza wzmianka o rzece Długiej i młynach na niej urządzonych

1601 – najstarsza informacja pisana o wsi Marki zamieszczona w dokumencie podpisanym przez króla Polski Zygmunta III Wazę

1650 – ludność Marek liczy około 40 mieszkańców

1656 – zniszczenia Marek w czasie trzydniowej bitwy o Warszawę

1765 – najstarsza relacja i opis mareckiej karczmy

1793 – jeden z najstarszych spisów mieszkańców

Zbigniew PACIOREK:
Marki: dzieje, tradycja, kultura
Marki, Urząd Miasta Marki, 2004

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa