Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Analfabeci w przędzalni w Markach - 1886

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-09-26, 22:57
data powiązana:1886-12-26
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Fabryka Briggsów

Od marca 1885 roku istniała w Warszawie inspekcja fabryczna dla 10. guberni polskich. Funkcję inspektora pełnił A. Blumenfeld a jego pomocnika von Tantzelmann.

Największy procent analfabetów - według p. Blum., był w r. z. fabrykach guzików metalowych i mebli giętych. Z innych gałęzi produkcyi, ani jeden małoletni robotnik (z liczby 100 przeszło) nie umiał czytać w przędzalni wełny Marki pod Warszawą, Brigs'a et Comp.

Antoni Widomski

Źródło: Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych. R. 21, 1886, no 52

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa