Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Barak choleryczny w Markach - 1893

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-09-10, 17:59
data powiązana:1893-11-28
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki

Po wielkiej epidemii cholery w 1852 roku nadeszła kolejna w latach 1892-1893. W Wiadomościach Guberni Warszawskiej z 28 listopada 1893 roku zamieszczono następującą informację dotyczącą Marek.

Kilka wątpliwych i podejrzanych przypadków zachorowań tym miesiacu w Markach nie mają zwiazku z zachorowaniami na cholerę. Badania bakteriologiczne nie wykazały obecności bakterii cholery. Mimo to, w fabrycznej wsi podjęto działania zapobiegawcze, niezbędne w podobnych przypadkach budzących wątpliwości. Do Marek skierowano naczelnika straży ziemskiej porucznika Fiedorowa, który we współpracy z lekarzem fabrycznym ma zwracać uwagę na ogólny stan sanitarny całej fabryki czystość. Na miejscu istnieje "choleryczny" barak na 10 łóżek. Prowadzi się wzmocnioną obserwację robotników jadących do Warszawy. Zwraca się także uwagę na robotników z sąsiednich cegielni. Robotnicy wchodzący rankiem na teren fabryki podlegają przeglądowi lekarza fabrycznego.

Antoni Widomski

Варшавскiя Губернскiя Вѣдомости. 1893, no 48

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa