Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Czarna Struga na sprzedaż - 1884

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-07-20, 23:20
data powiązana:1884-09-03
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Struga

Posiadłość Czarna Struga wystawiono 3 września 1884 roku na sprzedaż. Cena wywoławcza to 3 171 rubli 20 kopiejek. Wadium wynosi 350 rubli. Zaległości podatkowe wynoszą 158 rubli. Sprzedaż odbywać się będzie w obecności notariusza Józefa Sobierańskiego.

Antoni Widomski

Варшавскiя Губернскiя Вѣдомости. 1884, no 4 [Wiadomości Guberni Warszawskiej, 1884, nr 4]

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa