Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wywłaszczenia - 1915

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-07-10, 21:28
data powiązana:1915-05-12
tagi:I Wojna Światowa
Dokumenty | Wycinki prasowe-Marki | Wycinki prasowe-Pustelnik

W wiadomościach Gubernii Warszawskiej z 12 maja 1915 roku opublikowano imienne spisy stowarzyszeń, towarzystw i osób których nieruchomości podlegają wywłaszczeniu zgodnie z zarządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1915 roku. Zarządzeniem objęto austriackich, węgierskich, niemieckich i tureckich poddanych oraz kolonistów poddanych rosyjskich pochodzących z tych narodowości.

W osadnikach niemieckich mieszkających na terenie Królestwa Polskiego, a zwłaszcza posiadających grunty, które były ich własnością, władze rosyjskie dostrzegały niebezpieczeństwo. Już w pierwszych miesiącach wojny pojawiły się oskarżenia kierowane pod adresem kolonistów o szpiegostwo na rzecz armii niemieckiej.

W spisie nieruchomości podlegających wywłaszczeniu, znalazły się nieruchomości położone w Markach i Pustelniku. Pozbawieni zostali własności następujący osadnicy:
We wsi Marki
Ewa Szulc, Albert Szulc, Ludwik Szulc, Edmund Kriger, Juliusz Kriger, Frydrich Bilay
We wsi Pustelnik
August Ficner, Gotlib Paul, Gotlib Plit, Matylda Kenig, Karl Plec, Karl Rac, Gustaw Rac, Jakow Rac, Hacian Sejfullinow, August Zapiert, Jan Wize i spadkobiercy Krystiana Plec, Fridrich Folkman, Pietr Gildebrandt, Jan Gildebrandt, Leopold Shinke, Michaił i Katarzyna Szmidt

Antoni Widomski

Губернскiя Вѣдомости. 1915, no 38 

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa