Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ławnicy - 1915

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-07-09, 20:21
data powiązana:1915-05-15
tagi:Pod zaborami | I Wojna Światowa
Dokumenty

W czerwcu 1915 roku Warszawskie Wiadomości Guberniane opublikowały spis ławników i kandydatów na ławników gminnych sądów w Gubernii Warszawskiej. Na stanowiskach ławników w gminie Brudno, do której należały Marki, zostali zatwierdzeni: Mańk Stanisław, Kowalski Mateusz, Kubiak Adam. Na stanowiskach kandydatów na ławników zostali zatwierdzeni: Nowak Piotr, Krul [Król] Jan oraz Sosnowski Adam.
Wszyscy zatwierdzeni wybrani zostali w wyborach 1914 roku na trzy lata do lipca 1917 roku. Dokument podpisany został 15 maja 1915 roku przez gubernatora Stremouchowa [Стремоуховъ].
W sierpniu 1915 roku Marki znalazły się już pod okupacja niemiecką. Sądy gminne rozlokowane były w tych samych miejscowościach, w których były za czasów rosyjskich. W maju 1916 r. wprowadzono w ich ustroju zmianę polegającą na zastąpieniu dotychczasowych sądów gminnych sądami pokoju. Zniesiono tym samym 11 placówek gminnych.

Antoni Widomski

Źródło: Варшавскiя Губернскiя Вѣдомости. 1915, no 47

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa