Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Spółki Akcyjne - 1929

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-04-19, 08:04
data powiązana:1929-01-01
tagi:XX-lecie międzywojenne
Dokumenty
Zakłady Ceramiczne "Pustelnik" | Spółka Akcyjna "Formiarz"

W końcu 1927 roku bank Handlowy w Warszawie, w porozumieniu z Centralnym Związkiem Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, oraz Radą Giełdy Pieniężnej w Warszawie, rozpoczął wydawanie informatora zawierającego dane o większych przedsiebiorstwach gospodarczych Polski. Nie znalazły się w informatorze drobne jednostki posiadające jedynie znaczenie lokalne.

Źródła informacji i wyniki opracowania.
Podstawowym źródłem do opracowania informacji o poszczególnych spółkach akcyjnych było archiwum Banku Handlowego w Warszawie. W archiwum tym znajdował się materiał dotyczący historii wszystkich spółek akcyjnych zbierany w ciągu ostatnich 8 lat.
W 1924 roku ilość spółek akcyjnych w Polsce wynosiła prawie 2000. W marcu 1928 roku wydane zostało w drodze Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - ustawa o prawie akcyjnym. Nastąpiło przewalutowanie kapitałów, minimum kapitału zakładowego dla spółki akcyjnej ma wynosić 250.000 złotych, a minimum kapitału 1 akcji – zł. 100. Bardzo wiele spółek warunku tego dopełnić nie mogło. Pierwsze wydanie rocznika zawiera informacje o 1459 przedsiębiorstwach.

W roczniku znalazły się dwie firmy z gminy Marki – obie firmy z Pustelnika.

Zakłady Ceramiczne „Pustelnik, Spółka Akcyjna (1900)
Spółka posiadała własne fabryki w Pustelniku, Miłośnie i Ząbkach.
Produkcja – Dachówki karpiowe i żłobione, dreny, cegła, kafle kolorowe.
Zarząd spółki – Warszawa, ul. Królewska 8
Zarząd spółki stanowili: Władysław Pfeifer – prezes; Jan Krzewski – wiceprezes, Antoni Rząd, Józef Pfeifer, Jan Langner, Zygmunt Poradowski.
Dyrektor zarządzający – inżynier Edmund Langner
Wartość sprzedaży w 1927 roku wyniosła – 1.614.149,31 zł.
Kapitał zakładowy – 1.750.000 zł i dzielił się na 35.000 akcji po 50 zł. Spółka notowana był na giełdzie w Warszawie. Dywidenda za 1927 rok – 0%

„Formiarz” Spółka Akcyjna (1922)
Zarząd spółki – Warszawa ul. Kowieńska 14
Zarząd – Adam Perkowski – prezes, Czesław Stefański, Piotr Grzybowski
Dyrektor zarządzający – Stanisław Buszek
Spółka prowadziła przedsiębiorstwo Fabryki kopyt i szpilek drewnianych szewskich w Warszawie na Pradze przy ulicy Kowieńskiej 14 i w Pustelniku pod Warszawą.
Produkcja roczna wynosiła:
kopyta do robót ręcznych – 250.000 par;
do robót mechanicznych – 40.000 par;
szpilki drewniane – 150.000 kg.
Wartość sprzedaży w 1927 roku – 671.435.720 zł.
Kapitał zakładowy – 100.000 zł i dzielił się na 2.500 akcji po 40 zł
Dywidenda za 1927 rok – 11%

Antoni Widomski

Źródło:
Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce. R. 1, 1929

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa