Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

OSP Marki - 1927

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-04-04, 21:41
data powiązana:1927-08-14
tagi:XX-lecie międzywojenne
Wycinki prasowe-Marki | Wycinki prasowe-Pustelnik
Ochotnicza Straż Pożarna w Markach

W Przeglądzie Pożarniczym z 14 sierpnia 1927 roku ukazał się artykuł "Jakie ma znaczenie statystyka w strażach" napisany przez Wacława Sudnika, Naczelnika Straży Pożarnych w Markach i Pustelniku.
Jako ilustracja rozważań autora posłużyła statystyka przeprowadzona w straży w Markach i Pustelniku.
Publikujemy część artykułu traktujacą wprost o Straży Pożarnej w Markach i oddziale w Pustelniku. Treść jest zgodna z oryginałem.

... Dla przykładu przytoczę tu statystykę przeprowadzoną w naszej Straży Pożarnej w Markach, wraz z oddziałem w Pustelniku (pow. Warszawski). Ta statystyka sama za siebie przemawia i nieznający nawet zupełnie stosunków tutejszych, określi w sposób pewny wartość straży, poziom kulturalny oraz warunki jej działalności i rozwoju.

Statystyka moja opiera się na następujących danych: Skład ludności gminy Marki jest następujący: 50% ludności roboczej i rzemieślniczej; 20% - rolniczej, 10% właścicieli nieruchomości przemysłu i handlu; 10% - inteligencji pracującej.

Straż liczy 90-ciu członków, z których:
Robotników niewykwalifikowanych 55 - 61%
Rzemieślników 32 - 33,5%
urzędników 3 - 3,5%

Od razu widoczny jest zupełny brak zainteresowania się tych, których sprawy pożarnicze winny najwięcej obchodzić, to znaczy sfer rolniczych, właścicieli nieruchomości, przemysłu i handlu, a także w pewnym stopniu i inteligencji. Uświadomiliśmy więc sobie, że w tym kierunku należy wytężyć wysiłek pracy, by zainteresować i wciągnąć do współpracy te warstwy w ich własnym zresztą interesie. Charakterystyczny jest przytem fakt, że straż jest złożona z ludności robotniczej (96,5%) którą zdawałoby się sprawy pożarnictwa, jako najmniej może zainteresowanych bezpośrednio, powinny najmniej też na pozór obchodzić.

Wykształcenie członków straży przedstawia jak następuje:
Z wykształceniem gimnazjalnem
5 - 6 klas - 2 - 2%
Z miejskich szkół zawodowych - 5 -5,5%
Z wykształceniem z zakresu szkoły powszechnej:
1 - 3 klas - 50 - 55,5%
4 - 7 klas -28 - 31%
analfabetów - 5 - 5,5%

Sądzę, że to zestawienie jest bardzo charakterystyczne i pozwala wytknąć zadania straży w zakresie pracy kulturalno-oświatowej wśród jej członków.

Pod względem wieku członkowie straży liczą:
Od 18 do 22 lat - 42 t.zn. 46,5%
Od 23 do 30 lat - 39 ‘’ 43,5%
Powyżej 30 lat - 9 ‘’ 10%

To znaczy w przeważającej ilości mamy na szczęście w straży naszej ludzi młodych.
Pod względem stosunku członków do służby wojskowej, statystyka nasza wykazuje: odbyło służbę wojskową: 39 t.zn. 43,5%. Nie odbyło służby wojskowej 51 t.zn. 56,5%.
Z tych, którzy byli w wojsku odbyli tę służbę:
Jako szeregowcy - 22 t.zn. 57%
Jako instruktorzy - 5 t.zn. 13%
Jako podoficerowie - 12 t.zn. 30%
A pod względem broni w służbie wojskowej:
Z piechoty - 21 t.zn. 54%
Saperzy i służba łączności - 6 t.zn. 15%
Z kawalerii - 5 t. zn. 13%
Wojska i samochodowe, i sanitarne - 2 t. zn. 5%

Takie dane powinna zestawiać sądzę, każda placówka strażacka każdy Związek Okręgowy i Wojewódzki i wreszcie Główny Związek Straży Pożarnych. To pozwoli określić warunki pracy i kierunek dążeń. Dane takie winny być przytem rokrocznie sprawdzane, gdyż wówczas dopiero statystka będzie pożyteczna, dzięki niej bowiem będziemy badać zjawiska naszej pracy korporacyjnej i organizacja strażacka kierować się będzie zasadami, a nie będzie rządził nią przypadek.

Gdy w roku 1926 zaproponowano mi bym objął kierownictwo straży, przed decyzją swą sporządziłem najpierw statystykę, która mi dała wszelkie dane, pozwalające od razu objąć całokształt warunków działalności straży i wiedziałem, jak należy staż naszą prowadzić i co można od niej wymagać.
Instruktorzy przybywając na lustrację poszczególnych Straży, wini w pierwszej mierze żądać od Naczelnika danych statystycznych i po zorjentowaniu się dopiero przeprowadzać inspekcję. Statystyki wymaga od nas trzeźwe zastanowienie się życiowe nad zadaniami naszej organizacji, a kierując strażą i dbając o jej rozwój, musimy opierać się na danych pewnych, by nie zbaczać z drogi, gdyż w przeciwnym razie rzeczywiście rozwojem organizacji strażackich i naszą pracą korporacyjną, będzie rządził tylko przypadek, a nie planowość.
Wacław Sudnik
Naczelnik Straży Pożarnych
w Markach i Pustelniku
pow. Warszawskiego

Opracowanie: Antoni Widomski
Źródło: Wacław Sudnik, Statystyka w strażach - Przegląd Pożarniczy 1927, nr 32

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa