Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Biblioteka w Markach - 1925

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-04-04, 14:43
data powiązana:1930-01-01
tagi:XX-lecie międzywojenne
Dokumenty
Biblioteka Publiczna Miasta Marki

W 1929 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przystąpiło do przeprowadzenia spisu bibliotek oświatowych. Rejestracja bibliotek oświatowych stanowiła jedno z ogniw całokształtu prac rejestracyjnych ministerstwa z dziedziny szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej.
Była to równocześnie podstawowa praca przygotowawcza do opracowania ustawy bibliotecznej i racjonalnej sieci bibliotecznej.

Prace przygotowawcze do zebrania materiału statystycznego przeprowadzone zostały w listopadzie i grudniu 1929 r. Przeprowadzenie rejestracji na terenie powiatów po wierzono Inspektorom Szkolnym. Spisu dokonano na dzień 1 stycznia 1930 roku.

Ministerstwo wskazało 5814 adresów bibliotek. Inspektorzy szkolni dołączyli znaczny materiał własny dzięki czemu zarejestrowano ogółem 8526 bibliotek. Rejestracja, przeprowadzona na początku 1930 roku, była pierwszą rejestracją bibliotek oświatowych na terenie całego państwa.

W opublikowanych materiałach ze spisu, w pozycji 506 znalazła się biblioteka z Marek. Jest to jedyna biblioteka z Marek umieszczona w spisie. Brak jest innych bibliotek, brak także jakiejkolwiek biblioteki parafialnej, chociaż występują takie biblioteki w innych miejscowościach.

Jako właściciela biblioteki w Markach wskazano Amatorskie Kółko Dramatyczne. Biblioteka została założona w 1925 roku i znajdowała się w lokalu organizacji. Biblioteka dostępna była dla wszystkich, otwarta 3 dni w tygodniu, po 4,5 godziny. Księgozbiór . według stanu w dniu 31 grudnia 1929 roku, stanowił 1.512 tomów. W 1929 roku biblioteka miała 124 czytelników, wypożyczeń - 4.230.
Marki według spisu z 1921 roku liczyły – 3.529 mieszkańców.

Wg wykazu, do Marek docierały także komplety ruchome przesyłane z Centrali Bibliotek Ruchomych Sejmiku Warszawskiego.

Centrala wysyłała komplety ruchome do 55 punktów bibliotecznych w powiecie warszawskim. Do punktu bibliotecznego Szkoły Zawodowej w Markach w 1929 roku dostarczono 60 tomów.

Szkoła Zawodowa w Markach – uruchomiona została 4 stycznia 1929 roku. Tak wynika z opracowania Powiat Warszawski w liczbach. Część III: Kultura i oświata.

Dnia 4 stycznia 1929 uruchomiono szkołę zawodową w Jeziornie, a z końcem tego miesiąca taką samą szkołę w Markach. Już w następnym roku szkolnym 1929/30 prowadzono z ramienia Sejmiku cztery szkoły, z których trzy zawodowe: w Jeziornie, Markach i Ożarowie.

Profil kształcenia w tej szkole oraz jej lokalizacja jest nadal nieznana i czeka na odkrycie.

Antoni Widomski

Źródła: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Bibljoteki oświatowe, spis na dzień 1 stycznia 1930 roku oraz tablice statystyczne, Warszawa 1932; 
Powiat Warszawski w liczbach. Część III: Kultura i oświata.  

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa