Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wieś Marki - 1857

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-04-13, 12:47
data powiązana:1857-07-25
tagi:Pod zaborami | Polska Ludowa

Aleksander Wejnert - polski historyk, varsavianista, konserwator akt dawnych miasta Warszawy, opracował i wydał 6-tomowe opracowanie Starożytność warszawska, poświęcone zabytkom Warszawy i historii okolic podwarszawskich. W szóstym tomie wydanym w 1858 roku znalazła się wieś Marki.

Poniżej treść informacji:

"Wieś Marki.
Do folwarku brudzińskiego zarabiać powinna. Tej wsi założenie nowe od lat ciciter nr. 40. Ma włók nr. 3 według relacyi poddanych, to jest młynarska włóka nr.1, chłopskich włók ne. 2. na których siedzi poddanych nr. 7; teraz tylko jednę włókę zasiewają, z której nie powinni nic czynszu płacić, tylko dzień jeden każdy z nich w tydzień, robić powinien sprzężajem; Zadnej straży odprawować nie powinni. Tłuk tylko 3 do roku odprawują.
Młyny.
Są dwa młyny na rzece Oknicy alias Długiej zdawna nazwanej; na jeden młym seu ipsis tertiam mensuram, pokazali przywilej in solidum od króla Jmci teraźniejszego, de data Varsaviae die 10 mensis junii anno 1651, Jan i Zofia Broszkowicowie conjuges; drugiego antiquitus Siwek nazwanego, p. Sokołowski jest ad praesens possesorem, titulum possesionis non produxit.
Puszcza i bartnicy.
Do tej wsi jest puszcza niemała, po większej części spalona przez kozaków, gdzie i barci zniszczone, kilka tylko ich zostaje, z których powinni dawać bartnicy, każdy z nich po rączce miadu do dworu brudzińskiego, za który dostać się może w rok plus minus zł. 10.
Dziesięcina.
Po tej wsi należy do kościoła kobylskiego.
Granice.
Granic pewnych ta wieś nie ma, gdyż w puszczy zasiadła między innemi gruntami, do starostwa warszawskiego należącemi. Summa prowentu z tej wsi na rok czyni zł. 10."

Antoni Widomski

Dzieło zbiorowe, Starożytności Warszawy, Seria 2, Tom. VI, Warszawa 1858, s. 235-236  

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa