Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Gmina Marki - 1865

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-04-02, 20:20
data powiązana:1865-04-15
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki

Gmina Marki - 1865? Brzmi niewiarygodnie.

Nasza dotychczasowa wiedza o historii gminy Marki rozpoczyna się najczęściej od stwierdzenia „Gmina Marki to dawna gmina wiejska, istniejąca w latach 1924-1954 w ówczesnym województwie warszawskim. Siedzibą władz gminy była wieś Marki. Gminę utworzono z dniem 1 lipca 1924 r.

Tymczasem okazuje się, że gmina Marki istniała już w 1865 roku.
Informacja taka znajduje się w ogłoszeniu Sekwestratora Skarbowego Powiatu Warszawskiego z 1865 roku.

Treść ogłoszenia brzmi następująco:

"Sekwestrator Skarbowy Powiatu Warszawskiego
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie polecenia Wgo [Wojennego] Naczelnika powiatu Warszawskiego z dnia 15 (27) Maja r. b. Nr 13,521 spowodowanego Reskryptem Rządu Gubernjalnego z d. 24 Kwietnia (6 Maja) r. b. Nr 38,655/11,877, następujące dobra ziemskie, jako zalegające w opłacie podatków skarbowych, w dniu 10 (22) Czerwca r. b. o godzinie 11ej z rana, w Urzędzie Naczelnika Wojennego części Grochów w Grochowie pod Warszawą, wystawione będą na trzyletnie wydzierżawienie onych przez publiczną in plus licytację:
1) …………………………………………………………………………………………..
2) Dobra Mamki, Zrąbek w gminie Marki za rogatką moskiewską w odległości 7miu werst [wiorst] od Warszawy położone: wadium rs. [rubli srebrnych] 450, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1500.
Warunki licytacyjne przejrzeć można w Urzędzie W. [Warszawskiego] Naczelnika Wojennego w Grochowie. Wadjum złożone być ma w Kassie Powiatu Warszawskiego. – Baraniecki”

Antoni Widomski

Kurjer Warszawski. R. 44, 1865, nr 131

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa