Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zawody straży - Marki - 1927

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-03-29, 18:59
data powiązana:1927-05-03
tagi:XX-lecie międzywojenne
Wycinki prasowe-Marki
Ochotnicza Straż Pożarna w Markach

W Święto Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w dniu 3 maja 1927 roku odbyły się w Markach zawody lekkoatletyczne Straży Pożarnej. Szczegółową informację zamieścił Przegląd Pożarniczy z dnia 15 maja 1927 roku.
Jest to dla nas bezcenne źródło informacji o ludziach którzy swoją aktywnością budowali społeczeństwo Marek a szkoda aby popadli w zapomnienie. Nie mamy wiedzy o Mateuszu Dąbrowskim ówczesnym prezesie straży. Nieznaną postacią jest także Józef Bieniek, sekretarz zarządu straży.
W artykule wymieniono nazwiska przedstawicieli rady gminnej gminy Marki, członków Sejmiku Warszawskiego – nie wiadomo czy pełnili obie te funkcje czy też autor nie wymienił nazwisk przedstawicieli rady gminnej natomiast podał tylko nazwiska członków sejmiku.
W artykule wymieniono nazwisko profesora Wolnej Wszechnicy p. Antoniego Urbańskiego, jako członka sądu zawodów. W ramach Collegium Publicum Wolna Wszechnica Polska organizowała bezpłatne niedzielne wykłady publiczne. Możliwe więc, że profesor Antoni Urbański, docent historii sztuki stosowanej Wydziału Humanistycznego, prowadził takie wykłady w Markach i dlatego został zaproszony do sędziowania zawodów.
Poniżej pełny tekst informacji – zachowano pisownię oryginalną.

„Zawody lekkoatletyczne Straży Pożarnej w Markach.
(pow. Warszawski)
W dniu 3-im maja r. b. odbyły się w Markach, zawody lekkoatletyczne Straży Pożarnej złożone z biegu na 100 metrów, skoku wwyż, skoku wdal i pchnięcia kulą 5,5kg.
Na ogólną ilość 89 strażaków stanęło do zawodów 24, przyczem nadmienić należy, że Straż w Markach posiada oddziały w Pustelniku i w Zielonce. Sąd stanowili: wice-prezes Okręgowego Związku Straży pow. Warszawskiego p. Edward Mickiewicz, prezes Straży Pożarnej w Markach p. Mateusz Dąbrowski, naczelnik Straży Pożarnej w Markach p. Sudnik Wacław, sekretarz Zarządu Straży Józef Bieniek, wójt gminy Marki p. Piotr Jędrzejewski, przedstawiciele rady gminnej gminy Marki, członkowie Sejmiku Warszawskiego: pp. Karol Borkowski, i Władysław Klajmic, oraz profesor Wolnej Wszechnicy p. Urbański.
Z 5 nagród ofiarowanych przez prezesa Straży, naczelnika, wójta gminy i członków Sejmiku, Sąd przyznał: I-szą nagrodę: Sommerfeldowi Aleksandrowi, pomocnikowi gospodarza Straży (48 punktów), II-ą nagrodę: strażakowi Ambroziakowi Ludwikowi (46 p.) i III-cią nagrodę: Werczyńskiemu Stanisławowi, trębaczowi Straży (45 p.), IV-tą nagrodę: strażakowi Jabłońskiemu Stanisławowi (43 p.), i V-tą nagrodę strażakowi Ziółkowskiemu Czesławowi (43 p.).
Nadto wszyscy biorący udział otrzymali odpowiednie dyplomy podpisane przez członków Sądu. Wyróżniające dyplomy oprócz wymienionych 5-ciu, otrzymali: adiutant Straży Eugenjusz Szydłowski (42 p.), strażak Malinowski Leon (41 p.), plutonowy Wojcieszkiewicz Marjan (40 p.), strażak Faryński Ludwik (40 p.), sekcyjny Kowalski Kazimierz (40 p.), sierżant Szubko Stanisław (40 p.)
Zawody były próbą sprawności fizycznej Oddziału 2-go Straży Mareckiej. W poszczególnych zawodach osiągnięto przeciętne wyniki następujące: w skoku wwyż: strażak Werczyński Stanisław i Jabłoński Stanisław (1,10 mtr.), w skoku wdal plutonowy Wojcieszkiewicz Marjan (3,80 mtr.), w biegu na 100 mtr. strażak Ambroziak Ludwik, trębacz Werczyński Stanisław, pomocnik gospodarza Sommerfeld Aleksander i adiutant Straży Szydłowski Eugenjusz (przeciętnie po 13 sek.): w pchnięciu kulą 5,5klg. Sommerfeld Aleksander osiągnął 9,85 mtr.
Z prawdziwym uznaniem podkreślić należy fakt tak wydatnego zainteresowania się zawodami ze strony przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego. Samorząd gminy Marki, wójt, przedstawiciele Sejmiku Warszawskiego dali przykład innym gminom i sejmikom, jak należy osobiście popierać prace nad fizycznem usprawnianiem społeczeństwa.”

Opracowanie do publikacji: Antoni Widomski
Źródło: Autor nieznany, Przegląd Pożarniczy, 1927, Rok XIII, Nr 19

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa