Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kapłan bojownik - Marki - 1912

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-03-14, 18:06
data powiązana:1912-05-06
tagi:Pod zaborami
Dokumenty
Parafia p.w. św. Izydora

Paweł Kubicki, biskup sufragan sandomierski, opublikował w 1933 roku kilkutomowe opracowanie - Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915.
Opracowanie sporządzone zostało na podstawie materiałów z urzędowych dokumentów władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych.

W tomie trzecim, w części pierwszej umieszczone są wpisy dotyczące diecezji warszawskiej. Znalazł się tam wpis dotyczący, związanego z Markami, księdza Stanisława Kuczyńskiego.

Ks. Stanisław Kuczyński, ur. 1862.
Gubernator warszawski 10 sierpnia 1912 roku (Nr. 2723) powiadomił generała gubernatora warszawskiego, że ksiądz Stanisław Kuczyński, proboszcz z Grodziska, powiatu i guberni warszawskiej, 6 maja b.r. w Markach, fili parafii przedmiejskiej Praga, w dzień galowy po odprawieniu Mszy Świętej dał ślub, a dopiero potem odśpiewał modlitwy za dom panujący, gdy wielu z wiernych już opuściło świątynię, gdy kościelny zaczął już świece gasić.
Sprawę tę generał gubernator warszawski skierował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, skąd 9 października 1912 roku (Nr 9180) otrzymał wiadomość, że minister zwrócił się do administratora archidiecezji o zwolnienie księdza Stanisława Kuczyńskiego ze stanowiska parafialnego.”

Antoni Widomski

Paweł Kubicki, Kapłani bojownicy. 1861-1915. T3, 1933 rok

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa