Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Straż pożarna w Pustelniku - 1910

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-03-12, 13:23
data powiązana:1910-11-30
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Pustelnik
Ochotnicza Straż Pożarna w Markach

W 1915 roku wybuchł pożar w cegielni hrabiego Ronikiera w Ząbkach. Informację o tym zamieścił Kurjer Warszawski nr 78 z dnia 19 marca 1915 roku.

Echa pożaru. Proszono nas o zaznaczenie, że przy gaszeniu pożaru w cegielni hr.[hrabiego] Ronikiera w Ząbkach, oprócz straży z Warszawy, brała udział i straż ochotnicza z Pustelnika.

Dzięki tej notatce dowiedzieliśmy się, że w Pustelniku istniała w tym czasie ochotnicza straż. Wiadome nam było o istnieniu zakładowej straży w fabryce Briggsów w Markach. Natomiast ochotnicza straż pożarna w Markach zarejestrowana została w 1921 roku.
Ponieważ nic nie było wiadomo o istnieniu straży ochotniczej w Pustelniku, należało sprawdzić informację prasową. Okazało się, że rzeczywiście w Pustelniku istniała ochotnicza straż pożarna. Statut (ustawę – według ówczesnego nazewnictwa) zatwierdził gubernator warszawski w 1910 roku. Informację zamieścił Kurier Warszawski z 30 listopada 1910 roku.

Gubernator warszawski zatwierdził ustawę straży ogniowej ochotniczej w Pustelniku, w gub.[guberni] warszawskiej. Narzędzi ogniowych ma dostarczyć istniejąca tam fabryka dachówek.

Wynika z tego, że ochotnicza straż z Pustelnika jest starsza od mareckiej straży o całe 11 lat. Rodowód mareckiej ochotniczej straży pożarnej mamy pełne prawo wyprowadzać od 1910 roku. Jako ciekawostkę możemy podać, że siedziba obecnej straży, po reaktywacji w 2013 roku, mieści się w Pustelniku przy ulicy Dużej 1B.

Stoi teraz przed nami zadanie dotarcia do statutu straży z 1910 roku. Według zasad obowiązujących w tamtym okresie, w statucie powinny być nazwiska założycieli straży.
Można mieć nadzieję, że zapełnimy kolejna białą plamę z historii naszej miejscowości.

Antoni Widomski

Kurjer Warszawski. R. 90, 1910, nr 331

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa