Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Pomnik zwycięstwa - Pustelnik - 1925

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-03-05, 19:49
data powiązana:1925-11-14
tagi:XX-lecie międzywojenne
Wycinki prasowe-Pustelnik
Szkoła Podstawowa Nr 3 | Zakłady Ceramiczne "Pustelnik"

Kurier Warszawski z 14 listopada 1925 roku zamieścił kolejna informację z przebiegu prac na budowie szkoły "Pomnika zwycięstwa 1920 roku" w Pustelniku. W notatce zawarta jest informacja o kosztach budowy i udziale Zakładów Ceramicznych Pustelnik. Poznajemy także nazwiska osób zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia.

Poniżej pełna treść informacji prasowej:

Szkoła „pomnik zwycięstwa”.
Ledwo kilka tygodni minęło od dnia uroczystego poświęcenia w Pustelniku pod Warszawą kamienia węgielnego pod budowę szkoły, jako pomnika zwycięstwa, na pamiątkę odparcia w r. 1920 nawały bolszewickiej, a roboty, dzięki niezwykłej energii i sprzężności komitetu, posunięto tak poważnie, iż przed zimą gmach szkolny będzie już pod dachem.
Na zebraniu komitetu, odbytem pod przewodnictwem prezesa, kuratora G. Zawadzkiego, inż. J. Grabowski zdawał szczegółowo sprawę z postępu robót, skarbnik zaś, p. E. Sokolski, ze stanu funduszów.
Choć cała ta akcja prowadzona jest bez rozgłosu i bez szukania nadzwyczajnych źródeł dochodowych, zdołano jednak w tak ciężkich czasach pobudzić szeroko ofiarność w gotowiźnie i w materiałach budowlanych. Tak np. koszty uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego wraz z przyjęciem gości całkowicie pokryło Tow. zakł. ceramicznych „Pustelnik”, które poważnie przyczynia się do realizacji budowy.
Na budowę wydano dotychczas 58 tys. złotych. Na dalsze koszty sejmik powiatowy wyasygnował 6 tys. zł., z czego p. starosta Okulicz połowę, czyli 3 tys. zł., wniósł już do kasy budowy. Na razie więc nie zachodzi obawa przerwania robót, jednak konieczna jest dalsza ofiarność, aby szkoła jak najrychlej mogła być zbudowana, urządzona wewnątrz i uruchomiona.
Komitet odwołuje się w tym względzie do społeczeństwa, rozumiejącego doniosłość budowy szkół w naszym - wciąż jeszcze, niestety, kraju analfabetów. Ofiary mogą być składane - prócz zupełnie dowolnych - jako cegiełki na budowę, przytem ustalono cenę cegiełki na 25 złotych. Ofiarodawcom cegiełek wydawane będą specjalne dyplomy. Ofiary można składać również w wydziale ofiar pisma naszego. Od poparcia społecznego zależy, aby w budowie nie było przerwy."

Opracował: Antoni Widomski

Kurjer Warszawski. R. 105, 1925, nr 318, wydanie wieczorne

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa