Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Czerwony Dwór - 1906

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-01-14, 21:16
data powiązana:1906-01-01
tagi:Pod zaborami
Dokumenty | Wycinki prasowe-Pustelnik
Władysław Olechnowicz
Czerwony Dwór

Spotykane w Internecie twierdzenie, że Czerwony Dwór "od końca XIX wieku służył jako szpital" jest całkowicie błędne. W dniu 3 grudnia 1902 roku w sądzie okręgowym warszawskim wystawiono na licytację nieruchomość wiejską - Folwark "Czerwony Dwór", gminy Bródno, w powiecie i guberni warszawskiej. W ogłoszeniu podano, jako właściciela Lewek Starowiejski, oraz wyminiono między innymi zabudowania: murowany dom parterowy i drewniane obory.

Pada więc pytanie - od kiedy w Czerwonym Dworze zaczął funkcjonować szpital a dokładnie prywatna klinika doktora Olechnowicza?

Doktor Olechnowicz w 1903 roku prowadził prywatny dom zdrowia dla chorych nerwowych w Lublinie.Potwierdza to ogłoszenie zamieszczone w Gazecie Lekarskiej z maja 1903 roku: „Prywatny dom zdrowia dla chorych nerwowych ze ścisłym internatem. Lublin. Dr. Olechnowicz, Ordynator oddziału chorych nerwowych przy szpitalu Ś-go Wincentego”. Doktor był ordynatorem od 1894 do 1905 roku.

Rocznik Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego z 1905 roku wymienia doktora Olechnowicza wśród członków korespondentów Towarzystwa. Przy nazwisku doktora podano miejscowość Lublin.

Kolejny Rocznik z 1906 roku przy nazwisku Doktora nie podaje żadnej miejscowości.W roczniku 1907 przy nazwisku doktora pojawił się Czerwony Dwór w powiecie Radzymińskim.Można więc sądzić, że od 1906 roku doktor Olechnowicz był w Pustelniku w Czerwonym Dworze.

Potwierdzenie tego faktu znajduje się w nekrologu zamieszczonym w Kurjerze Warszawskim z 20 września 1906 roku.Z nekrologu wynika, że Władysław Olechnowicz, syn doktora, zmarł 19 września 1906 roku. Wyprowadzenie zwłok odbyło się z Czerwonego Dworu. Potwierdza to, że doktor wraz z rodziną mieszkał już w 1906 roku Czerwonym Dworze.
http://www.historia.marki.pl/zdjecia/249.jpg

Można więc, z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że prywatna klinika doktora Olechnowicza w Czerwonym Dworze w Pustelniku rozpoczęła działalność nie wcześniej niż od 1906 lub 1907 roku. Być może odnajdą się ogłoszenia o rozpoczęciu działalności kliniki.Pozostaje wyjaśnić jakie były dalsze losy lecznicy.

Wiadomo że od stycznia 1920 roku do końca 1927 roku w Czerwonym Dworze funkcjonowało sanatorium dla inwalidów wojennych chorych na grużlicę Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Antoni Widomski

Źródła:
Kurjer Warszawski. R. 82, 1902, nr 313
Gazeta Lekarska. 1903, R. 38, T. 23, nr 22
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1905, T. 101,
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1906, T. 102,
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1907, T. 103,
Kurjer Warszawski. R. 86, 1906, nr 260
Monitor Polski, 1920 r., nr 213

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa