Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kolejka wąskotorowa do Marek - 1896

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-12-14, 15:46
data powiązana:1896-03-28
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Kolejka Marecka

Inżynier Dzierżanowski planuje budowę kolejki wąskotorowej do Marek. Informację zamieścił Kurjer Warszawski 28 marca 1896 roku.
„Kolej markowska.
Okolica za rogatką ząbkowską (szmulowską) wkrótce znacznie się ożywi, czego dokonać nie mogły ani omnibusy, ani bryczki bardzo pierwotnej konstrukcji.
A jednak okolice te, jakkolwiek nietyle urocze, co miejscowości przy drodze wilanowskiej, z racji gleby piaszczystej, obszarów leśnych i nierównie wyższego położenia niż Czerniaków a nawet Wilanów, mogłyby i powinny stać się celem wycieczek i siedzibą letników. Czego nie mogły zrobić wehikuły, tego dokona mająca się budować w ciągu tygodnia kolej wązkotorowa od granic miasta do Marek.
Wszystko to sprawiła energja jednego inteligentnego człowieka, dziś już koncesjonariusza budowy kolei inżeniera Dzierżanowskiego, obecnie naczelnika stacji przeładunkowej kolei nadwiślańskiej.
Również zasługą p. Dzierżanowskiego jest zaproszenie do spółki znanego przemysłowca i obywatela praskiego p. Juljana Różyckiego, który, umiejąc ocenić szczęśliwy pomysł, przyszedł mu w pomoc poważnym kapitałem.”

Antoni Widomski

Kurjer Warszawski. R. 76, 1896, nr 88

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa