Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Bracia Briggs kontra magistrat warszawski

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-10-25, 19:02
data powiązana:1922-11-01
tagi:XX-lecie międzywojenne
Wycinki prasowe-Marki
Bracia Briggs
Fabryka Briggsów

W listopadzie 1922 roku rozpoczął się w Warszawie proces który firma „E. Briggs Bracia i Spółka” wytoczyła magistratowi miasta Warszawy. Żądanie dotyczyło zwrotu kotłowni wraz z całkowitym urządzeniem i odszkodowania za zużycie kotłów. Firmę reprezentował w sądzie adwokat Jeleński.


Na wiosnę 1917 roku w kotłowni elektrowni tramwajowej w Warszawie nastąpił wybuch. Zginęło kilka osób. Budynek kotłowni i wszystkie urządzenia zostały doszczętnie zniszczone. Stanęła elektrownia, stanęły i tramwaje.

W maju 1917 roku niemieckie władze okupacyjne poleciły zabrać z fabryki z Marek cztery kotły parowe i przekazać je do użytku elektrowni tramwajowej w Warszawie. Zdemontowano całą kotłownię i przewieziono do Warszawy.

Fabryka „Briggsów” była w tym czasie nieczynna i od 1916 roku objęta niemiecką administracją przymusową.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości tramwaje wraz z całym taborem objął w posiadanie magistrat miasta Warszawy.

Firma oczekiwała, że kotły zostaną zwrócone. Na kilkakrotne reklamacje prezydent miasta odpowiadał

„Kotłów w naturze wam nie zwrócimy, bo są nam samym do eksploatacji tramwajów potrzebne, a odszkodowania za kotły nie możemy wypłacić, bo nie posiadamy na to funduszów.”

Adwokaci Perkowski i Gadomski, reprezentujący magistrat, dowodzili że wywłaszczenie nie było gwałtem okupanta nad bezbronnym obywatelem, lecz „należy zaakcentować, ze w całej tej sprawie okupant był nawet, z punktu widzenia słuszności, w największym porządku.”

W końcu stycznia 1923 roku sąd pierwszej instancji oddalił pozew firmy. W drugiej instancji sprawa nie była rozpatrywana. Magistrat i dyrekcja tramwajów miejskich doszli do porozumienia z firmą. Odszkodowanie w wysokości 425.000 złotych zostało pokryte z funduszu renowacyjnego zarządu tramwajów miejskich.

Na posiedzeniu rady miejskiej Warszawy w dniu 13 listopada 1924 roku, po burzliwej dyskusji, zakończono sprawę odszkodowania. Na wniosek komisji regulaminowo-prawnej uznano transakcję dokonaną z firmą ”E. Briggs Bracia i Spółka” za korzystną dla interesów miasta. Sprawozdanie magistratu w tej sprawie przyjęto „do zatwierdzającej wiadomości”.

Antoni Widomski

Wykorzystane materiały prasowe:
1. Kurjer Warszawski. R. 96, 1916, nr 222, wydanie wieczorne, s.4
2. Głos. 1917, nr 91, wydanie poranne. s.2
3. Tramwaje, Kurjer Warszawski. R. 97, 1917, nr 143, wydanie poranne, s.4
4. Elektrownia tramwajowa, Kurjer Warszawski. R. 97, 1917, nr 228, s.5
5. H.C.,Być albo nie być, Kurjer Warszawski. R. 102, 1922, nr 311, s.16
6. Bracia Briggs contra magistrat, Kurjer Warszawski. R. 103, 1923, nr 28, s. 18
7. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej m.st. Warszawy. Tramwaje i Autobusy. 1918-1939, s.12

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa