Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komitet Obywatelski w Markach - 1915

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2018-08-10, 19:01
data powiązana:1914-08-19
tagi:I Wojna Światowa
Wycinki prasowe-Marki

19 sierpnia władzę w Markach przejął Komitet Obywatelski. Powstała namiastka przyszłego samorzadu.

Działo się to w 1914 roku w trakcie I Wojny Światowej. 1 sierpnia 1914 roku władze rosyjskie zezwoliły na utworzenie lokalnych komitetów obywatelskich, mających zajmować się organizacją zaopatrzenia ludności w niezbędne artykuły przemysłowe i rolne oraz pomagać ofiarom wojny.

Społeczeństwo szybko zorganizowało się w sieć Komitetów Obywatelskich. Komitety te były namiastką przyszłego samorządu.

Centralny Komitet Obywatelski powstał 1 sierpnia 1914 roku w Warszawie a pierwszy lokalny Komitet w Królestwie Polskim 10 sierpnia w Wołominie. Wkrótce, 19 sierpnia, powstał Praski Komitet Obywatelski. Działał on równoległe z Komitetem Obywatelskim miasta Warszawy i razem z nim w 1916 roku przekształcił się w samorząd miejski.

 Kurjer Warszawski. R. 94, 1914, nr 228 

Kurjer Warszawski. R. 94, 1914, nr 228

W gminie Bródno, do której należały Marki, także powstał Komitet Obywatelski. W oddzielnych dzielnicach gminy utworzono podkomitety. Jeden z nich powstał w Markach.

Kurjer Warszawski. R. 94, 1914, nr 230

Marki znalazły się pod okupacją niemiecką 24 sierpnia 1915 roku. W zmienionych warunkach przystąpiono, prawie natychmiast, do organizowania życia publicznego i gospodarczego. Prasa warszawska z 5 września 1915 roku poinformowała:

 

 

Kurjer Warszawski. R. 95, 1915, nr 245

Ten fragment naszej historii został zapomniany. A przecież powinniśmy odwoływać się do dokonań komitetów obywatelskich. Był to wielki społeczny zryw. Mieliśmy do czynienia z samoorganizacją społeczeństwa. Było to w zasadzie budowanie od podstaw nowoczesnego społeczeństwa.

Te wydarzenia powinny znaleźć swoje miejsce w naszej historii. Nasza historia to nie tylko walka zbrojna. To także historia ludzi podejmujących systematyczną pracę dla innych. Może wydawać się to mało znaczące, ale było i jest bardzo ważne. Komitety obywatelskie były dowodem na to, że różnice ideologiczne nie miały znaczenia w sytuacjach kryzysowych kiedy potrzeba była współpraca a nie kłótnie polityczne.

Czy tamte wydarzenia, w których podstawę stanowiła aktywność obywatelska, działalność organizacji społecznych, mogą nas dziś czegoś nauczyć?

Antoni Widomski

Źródła:
Kurjer Warszawski. R. 94, 1914, nr 228,
Kurjer Warszawski. R. 94, 1914, nr 230,
Kurjer Warszawski. R. 95, 1915, nr 245,

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa