Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Gmina Marki - zmiany administracyjne - 1924-1997

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2022-10-29, 08:49
data powiązana:1924-07-01
tagi:

1924-07-01
Gminę wiejską Marki utworzono z dniem 1 lipca 1924 roku. W jej skład weszły miejscowości wyłączone z gminy Bródno: wieś Drewnica, folwark Drewnica, leśnictwo Drewnica, osada Marki, kolonia Osinki, kolonia Pustelnik, kolonia Rościszewo, kolonia Henryków, kolonia Czerwony Dwór, Kolonia Pustelnik D, kolonia Piotrówka, wieś Pustelnik-Struga, kolonia Czarna Struga, kolonia Brazylka, wieś Siwki, kolonia Podlesie, kolonia Szybówek, kolonia Zielonka Lotnisko, kolonia Zielonka Bankowa, folwark Nutka Zielona oraz wszystkie inne niezaludnione osady, położone w granicach gminy Brudno na wschód od granic gruntów folwarków: Lewinów, Lewicpol i Lewandów oraz gruntów wsi Grodzisk i Brzeziny.
Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 kwietnia 1924 r. Dz.U. 1924 nr 44 poz. 469

1951-05-05
Do gminy Marki włączone zostały Brzeziny i Grodzisk (wyłączone z gminy Bródno). Do Warszawy włączono część gromady Ząbki z gminy Marki.
Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta stołecznego Warszawy. Dz. U. 1951 nr 27 poz. 199

1952-07-01
Z gminy Marki wyłączono gromady Drewnica i Ząbki i przeniesiono do gminy Ząbki, gromady Pustelnik i Struga wyłączono z gminy Marki i włączono do nowo utworzonej gminy Pustelnik z siedzibą w Pustelniku. Do gminy Pustelnik włączono także gromady: Augustów, Augustówek, Kąty Grodziskie, Kobiałka, Olesin i Mańki-Wojdy które wyłączono z gminy Nieporęt. Z gminy Marki wyłączono gromadę Siwki i włączono do gminy Zielonka.
Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic, siedzib i nazw niektórych gmin w powiecie warszawskim, województwie warszawskim. Dz.U. 1952 nr 26 poz.180

Gminy Marki i Pustelnik włączono do powiatu wołomińskiego. Źródło:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 roku w sprawie zniesienia powiatu warszawskiego, […] oraz zmiany granic, siedziby i nazwy powiatu radzymińskiego w województwie warszawskim. Dz.U. 1952 nr 27 poz. 185

1954-09-29
Weszła w życie reforma podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W miejsce dotychczasowych gmin i gromad tworzy się nowe gromady, jako jednostki podziału administracyjnego wsi. Zlikwidowane zostały gminne rady narodowe i utworzono Gromadzkie Rady Narodowe w Markach, Pustelniku i Strudze. Do czasu wyboru prezydiów gromadzkich rad narodowych prezydia gminnych rad narodowych i sołtysi pełnili swoje dotychczasowe czynności. Źródło: Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Dz.U.1954 nr 43 poz.191

1957-01-01
Z obszaru gromad Marki i Pustelnik utworzono osiedle Marki. Tym samym zlikwidowano Gromadzką Radę Narodową w Markach i Pustelniku i włączono je do Osiedlowej Rady Narodowej w Markach. Pustelnik stał się faktycznie dzielnicą Marek. Źródło: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie utworzenia niektórych osiedli w województwach: warszawskim, wrocławskim i zielonogórskim. Dz. U. nr 58, poz. 277

1959-12-31
Z gromady Struga wyłączono miejscowość Struga i włączono do osiedla Marki. Tym samym zlikwidowano Gromadzką Radę Narodową w Strudze i włączono je do Osiedlowej Rady Narodowej w Markach. Struga stała się faktycznie dzielnicą Marek. Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie utworzenia niektórych osiedli oraz w sprawie zmiany granic osiedla Marki w powiecie wołomińskim, województwie warszawskim. Dz.U. 1959 nr 70 poz. 443

1967-01-01
Marki otrzymały prawa miejskie. Źródło: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1966 r. w sprawie utworzenia niektórych miast. Dz. U. nr 52, poz. 318

1997-01-01
Zmieniono granicę gminy o statusie miasta Marki przez przyłączenie obszaru części gminy o statusie miasta Zielonka o powierzchni 7,41 ha. Zmieniono granicę, gminy o statusie miasta Zielonka przez przyłączenie obszaru części gminy o statusie miasta Marki o powierzchni 8,86 ha. Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia, ustalenia i zmiany granic oraz nazw i siedzib władz gmin w niektórych województwach, a także nadania niektórym gminom statusu miasta. Dz. U. nr 155 poz. 761

Antoni Widomski

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa